ekokliima logo

Väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus

Vana küttekolde asendamise toetuse taotlusvoor suurema õhusaastega piirkondade elanikele avanes 2023 aasta septembris.

Ettevõtlus ja Innovatsiooni Sihtasutuse (Kredex) toetust saab küsida näiteks vana ahju asemele uue, vähem saastava ahju ehitamiseks või selle soojuspumbaga asendamiseks, aga ka vana katla uue katla või soojuspumbaga asendamiseks. Toetust saab ka oma elamise kaugküttega liitmiseks.

Kuigi paljude teiste maailma riikidega võrreldes on Eestis puhas õhk, näitavad uuringud, et kütteperioodil on just kohtküte linnades üks olulisi õhusaaste põhjustajaid.

Toetades vana ahju asemele uue ehitamist või siis keskkonnasõbralikumale kütteviisile üleminekut, aitab kliimaministeerium inimestel teha õhukvaliteeti parandavad valikud, mille boonuseks on ka parem tuleohutus ja energiatõhusus.

Õhu kvaliteet halveneb külmal ajal just tiheasustusega piirkondades, sest kütmisel paiskub õhku tervisele ohtlikke peenosakesi ja muid saasteaineid. Peenosakesed kahjustavad inimese tervist, sest tungivad sügavale hingamisteedesse ja vereringesse ning võivad põhjustada erinevaid haigusi, sh vähki.

Välisõhuseire andmetele tuginedes on välja selgitatud piirkonnad, kus peenosakesi on kütteperioodil õhus lubatust rohkem. Nende piirkondade inimestel avanebki võimalus oma küttekolle riigi toel uuega asendada. Toetuse protsent on seejuures piirkonniti erinev.

70-protsendiline toetusmäär kehtib järgmistes linnades:

  • Ida-Virumaa: Jõhvi, Kiviõli, Sillamäe
  • Jõgevamaa: Jõgeva, Põltsamaa
  • Valgamaa: Valga, Otepää, Tõrva

 

50-protsendiline toetusmäär kehtib järgmistes linnades:

  • Tallinn: Pirita, Nõmme, Kesklinn, Kristiine, Põhja-Tallinn, Haabersti
  • Tartu, Viljandi, Rakvere, Kuressaare, Keila, Võru, Türi, Saue, Paide, Tapa, Kärdla, Elva, Haapsalu, Karksi-Nuia, Kilingi-Nõmme, Pärnu


Tallinnas lähtub toetuse andmine linnaosa piiridest. Ülejäänud Eestis linnade piiridest.

Taotlusi saavad esitada füüsilised isikud, kes on elamu omanikud või kelle kasuks on seatud hoonestusõigus või korterihoonestusõigus ning kelle majapidamine asub toetuse andmise tingimustes määratud tiheasustuspiirkonnas.

Taotlusi saab hakata esitama KredExi e-toetuse keskkonna kaudu.
Toetust saab elamu, mille peamiseks kasutusotstarbeks ehitisregistris on määratud üksikelamu, ridaelamu, kaksikelamu või kahe korteriga elamu.
Ridaelamu sektsioonil, kahe korteriga elamu sektsioonil või kaksikelamu sektsioonil peab olema autonoomne küttesüsteem või peavad toetust taotlema kaasomanikud ühiselt.

Toetuse saamiseks peab taotleja elamu olema ehitatud õiguslikul alusel ning kasutusele võetud enne 2010. aasta 1. jaanuari. Elamu või selle osa soojusvarustuse liigina peab ehitisregistrisse olema märgitud lokaal- või kohtküte ning energiaallika liigina tahke kütus.

Toetust saab küsida, kui:

  • elamus on vana ahi. Toetuse abil on võimalik ehitada uus ahi, õhksoojuspump, maasoojuspump, paigaldada uus katel, või liituda kaugküttega
  • elamus on vana katel. Toetuse abil on võimalik paigaldada uus katel, õhksoojuspump, maasoojuspump,või liituda kaugküttegaMaksimaalne toetussumma ühe elamu kohta on 10 000 eurot, mida hüvitatakse hinnamudeli alusel. Kütteseadmete soetamiseks, paigaldamiseks või ehitamiseks on kehtestatud konkreetne toetussumma, mis ei sõltu tegelikust kulust. Näiteks uue ahju puhul on maksumuseks arvestatud 6400 eurot, millest hüvitatakse olenevalt piirkonnast 50 protsenti (3200 eurot) või 70 protsenti (4480 eurot). Kui vana ahju ei ehitata ümber, vaid see lammutatakse, siis lammutamist toetus ei kata, vaid selle eest tuleb maksta inimesel endal.

Toetusmeetme kogueelarve on 18,5 miljonit eurot, mida kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Esimese taotlusvooru eelarve on 10 miljonit eurot ning taotlemine toimub jooksvalt eelarve ammendumiseni. Selle summa abil on plaanis uuendada kuni 1850 kütteseadet.

Taotlusi hakkab vastu võtma Ettevõtlus ja Innovatsiooni sihtasutus, andes vooru avamisest eraldi teada vähemalt 10 tööpäeva enne taotluste vastuvõtu algust, sh veebilehel Väikeelamute kütteseadme uuendamise toetus.

 

Milllal avatakse taotlusvoor ja kas saan teha ettevalmistusi dokumentide kokku panemiseks?

Taotlusvooru avatakse septembrikuus ja vooru avamisest anname teada 10 tööpäeva ette KredExi kodulehel ning ühes üleriigilise levikuga päevalehes. Taotluse üheks lisadokumendiks on kütteseadme või -süsteemi ehitamiseks väljastatud ehitusprojekt või tehiniline kirjeldus ning eelpool nimetatud dokument tuleb edastada koos toetuse taotlusega. Kui soovid teha ettevalmistusi, siis uuri ehitusseadustikust või kohalikust omavalitsusest, kas sinu poolt soovitud tööde jaoks on vaja ehitusprojekti. Kui on vaja, siis saad tellida ehitusprojekti. Kui ehitusprojekti ei ole vaja, siis saad tellida või koostada tehnilise kirjelduse.

Kas õhk-õhk soojuspumpa ka toetatakse?

Õhk-õhk soojuspumba paigaldamiseks ei ole võimalik toetust taotleda.

Milllal avatakse taotlusvoor?

Taotlusvooru avatakse septembrikuus ja vooru avamisest anname teada 10 tööpäeva ette KredExi kodulehel ning ühes üleriigilise levikuga päevalehes. Taotluse üheks lisadokumendiks on kütteseadme või -süsteemi ehitamiseks väljastatud ehitusprojekt või tehiniline kirjeldus ning eelpool nimetatud dokument tuleb edastada koos toetuse taotlusega. Kui soovid teha ettevalmistusi, siis uuri ehitusseadustikust või kohalikust omavalitsusest, kas sinu poolt soovitud tööde jaoks on vaja ehitusprojekti. Kui on vaja, siis saad tellida ehitusprojekti. Kui ehitusprojekti ei ole vaja, siis saad tellida või koostada tehnilise kirjelduse.

Mis asi on tehniline kirjeldus?

Tehniline kirjeldus on dokument, kus on ära toodud kütteseadme andmed, kus kirjeldatakse lahti tööde täpsem tegevus ja võimaluse korral ka joonised. Tehnilise kirjelduse võib koostada väikeelamu omanik ise või siis tööde teostaja või muu pädev isik.

Kas mul peab olema sissekirjutus majja või kas pean elama majas, millel soovin toetust?

Taotlejaks saab olla kinnistusraamatus märgitud elamu omanik ja elukoha andmed ei ole toetuse taotlemisel olulised.

Kas elamul peab olema kasutusluba?

Ehitisregistris peab olema märgitud elamu esmane kasutuselevõtu aastaarv ja see peab olema varasem kui 2010. Juhul kui elamu kasutuselevõtu aastaarv on 2010 või hilisem, siis ei ole võimalik toetust taotleda. Kasutusloa olemasolu ei oluline.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Viimased postitused
Küsi kiirelt nõu
Viimased pildid
Kliendid räägivad...

Sulle võib veel huvi pakkuda:

küttesüsteemide trendid 2022

Kütte ja kliimaseadmete trendid 2022

Kütte ja kliimaseadmete tööstus muutub pidevalt. Tulevikku silmas pidades otsivad insenerid jätkuvalt viise, kuidas arendada tooteid ja seadmeid, mis vähendavad kütte- ja jahutustarbimist, ning arendada

Loe Veel...

Kuidas paigaldada õhksoojuspumpa?

Õhksoojuspumba nõuetekohane paigaldamine ja paigutamine majja või korterisse on oluline eeldus, et  õhksoojuspump töötaks ja teeks seda võimalikult tõhusalt. Alati on soovitatav lasta õhksoojuspump paigaldada

Loe Veel...